ornaZaka_KolBeTnua_2161x325pxl_07.jpg

והפקה קולית בריאה

הדרך לשירה משוחררת

קול בתנועה

רוצים לשיר לאורך זמן מבלי להתעייף?

להרחיב את מנעדי התנועה והקול?

לבסס קול יציב, גמיש, בריא ומשוחרר?

אם אתם זמרים, שחקנים, או אנשים המשתמשים תדיר בקולם, אתם ודאי מכירים את התחושה המתסכלת של עייפות קולית, חסימות קוליות או נוקשות גופנית המגבילה את יכולת השירה וההפקה הקולית.

בעיות אלו מקבלות מענה בתרגול קול בתנועה.

קול בתנועה הינה שיטה ייחודית וחדשנית המשלבת עבודה על שירה והפקה קולית עם תנועתו הטבעית של הגוף. זהו תרגול המבוסס על עקרונות שיטת פלדנקרייז ומאחד את הגוף והקול לתנועה דינאמית וזורמת.

תרגול קול בתנועה מאפשר:

חיזוק יכולות השירה והשימוש בקול לאורך זמן

שחרור חסימות קוליות ונוקשות גופנית

שכלול השימוש בגוף כחלל תהודה

ביסוס הפקה קולית יציבה, גמישה ובריאה

בהשראת שיטת פלדנקרייז, מתנהלים השיעורים לרוב בשכיבה, ובכך מופחתים השפעת כוח הכבידה ומתח השרירים, ומתאפשרת עבודת חקר מעמיקה ואינטימית של ההפקה הקולית תוך כדי תנועה וללא כל מאמץ. 

יחסי הגומלין שבין הגוף לקול יוצרים מגוון רחב ומפתיע של חיבורים, המרחיבים הן את איכות השירה והן את מנעדי התנועה.

השיעורים הינם פרטניים ומיועדים לזמרים, לשחקנים ולמי שמעוניין לשכלל את יכולות השירה ולהנות מקול יציב, גמיש ובריא.

"אחרי השיעורים אני מלאה באנרגיה ומרגישה שהקול שלי מהדהד מתוך עומקים ובעוצמות שלא הכרתי קודם"  ע.נ.
רוצים לחזק את קולכם וליהנות מהפקה קולית בריאה ומשוחררת?